Ruszamy z EDM!

przez Magdalena Banach

Szanowni Państwo,

Dziękujemy, że są Państwo z nami w kolejnym roku. Poniżej przedstawiamy pierwszy tegoroczny biuletyn zawierający podstawowe informacje dotyczące Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

 1. Od dn. 1 stycznia 2019, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 8 maja 2018 r. W sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej oraz w oparciu o Ustawę z dn. 28 kwietnia 2011 r. o Systemie Informacji w Ochronie Zdrowia, wszyscy świadczeniodawcy są zobowiązani do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w zakresie trzech dokumentów:
  1. Informacji dla lekarza kierującego/POZ
  2. Karta informacyjna leczenia szpitalnego
  3. Karta odmowy przyjęcia do szpitala
 2. Wejście w życie powyższych przepisów oznacza, że konieczne jest prowadzenie tych dokumentów w postaci elektronicznej.
 3. Dokumenty te muszą być zgodne ze specyfikacją HL7 CDA, opublikowaną na stronach CSIOZ. Za zgodność ze specyfikacją odpowiadają podmioty dostarczające oprogramowanie.
 4. Dokumenty muszą zostać podpisane cyfrowo i przechowywane lokalnie.
 5. Podpisywanie dokumentów może odbywać się poprzez:
  1. Certyfikat ZUS (metoda zalecana i bezkosztowa)
  2. Certyfikat kwalifikowany

Lekarze nie posiadający Certyfikatu ZUS powinni skontaktować się z najbliższą placówką ZUS i taki certyfikat bezpłatnie wyrobić.

 1. Zmiany planowane w dalszej kolejności to przede wszystkim:
  1. 1 stycznia 2020 – obowiązek wystawiania e-Recepty
  2. 1 stycznia 2021 – obowiązek wystawiania e-Skierowania
  3. 1 stycznia 2021 – obowiązek wysyłania EDM on-line
 2. W przypadku zainteresowania wdrożeniem EDM zachęcamy do kontaktu ze swoim opiekunem handlowym.