Dlaczego outsourcing?

przez Magdalena Banach
Na początek wypada zdefiniować outsourcing IT – najprościej rzecz ujmując jest to powierzenie obowiązków z zakresu IT firmie zewnętrznej (oczywiście najlepiej jeżeli tą firmą zewnętrzną jest Novitatis Technologies!) Outsourcing IT nie jest rozwiązaniem dla każdej firmy, jednak dla zdecydowanej większości zalety outsourcingu będą przeważać nad jego wadami.
Do what you do best – outsource the rest. Peter f. drucker
Peter F. Drucker, jeden z najwybitniejszych myślicieli i teoretyków zarządzania XX wieku, uznawał outsourcing jako niezbędne narzędzie które umożliwia przedsiębiorstwu skupienie się na swoich faktycznych celach. Jednak w biznesie rzadko kiedy zdarza się, aby rozwiązanie oferowało jedynie zalety. Na początek rozprawmy się z wadami outsourcingu IT.

Wady outsourcingu

Dzielenie się poufnymi informacjami Outsourcing IT wymaga udostępnienia swoich systemów i danych w nich zawartych firmie zewnętrznej – to z natury stwarza ryzyko niewłaściwego użycia tych danych, jednakże należy mieć na uwadze, że takie samo ryzyko powstaje podczas zatrudniania nowych pracowników. Mniejsza kontrola zarządcza Jeżeli IT jest kluczowym obszarem biznesowym przedsiębiorstwa, to powierzanie go firmie zewnętrznej może być bardzo ryzykowne – to firma zewnętrzna decyduje w jaki sposób, jakimi środkami technicznymi i kadrowymi rozwiązywane są problemy informatyczne. Czy w służbie zdrowia IT jest kluczowym obszarem biznesowym? Zdecydowanie nie, a wiec ryzyko to jest nieistotne ze strategicznego i operacyjnego punktu widzenia. Dodatkowe koszty Umowa outsourcingowa zazwyczaj w mniej lub bardziej dokładny sposób określa zakres odpowiedzialności firmy zewnętrznej. Realizacja zgłoszeń czy usług daleko wykraczających poza zakres usług wynikający z umowy może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Zalety outsourcingu

Mniejsze koszty Jedną z głównych i często mających kluczowe znaczenie zalet outsourcingu są jego zdecydowanie niższe koszty w porównaniu do zatrudniania własnych pracowników. Spójrzmy na poniższe dane:
Rola Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
Administrator Baz danych 9 000 zł
Administrator sieci 7 500 zł
HelpDesk Specialist 5 100 zł
IT Manager 14 500 zł
IT Specialist 6 600 zł
Źródło: Pracuj.pl na podst. odpowiedzi w serwisie zarobki.pracuj.pl, 2018 Mała placówka służby zdrowia potrzebuje przynajmniej jednego specjalisty IT, który będzie mógł wszechstronnie zająć się wszelkimi problemami związanymi z oprogramowaniem, komputerami czy siecią. Średnie placówki, w których gromadzone są dane na większą skalę w kilku różnych systemach mogą potrzebować administratora baz danych, który zapewni bezpieczeństwo i sprawne działanie systemów, czy administratora sieci, który zadba o bezpieczeństwo danych cyfrowych. W większych placówkach niezbędny będzie również Serwisant HelpDesk, który będzie obsługiwać zgłoszenia telefoniczne i mailowe od setek użytkowników. Sektor IT nabiera szczególnego znaczenia w placówkach, które ucyfrowiły znaczą część swojej pracy – jeżeli zarówno lekarze, pielęgniarki jak i diagności pracują w systemach informatycznych, to niezbędny będzie Manager IT, który poświęci czas i uwagę na utworzenie odpowiedniej strategii IT, która zagwarantuje ciągłość działania i przyszłe potrzeby placówki. Mając na uwadze powyższe oczywistym się staje, że koszty prawidłowego funkcjonowania w zakresie IT mogą szybko przerosnąć możliwości finansowe firmy. Outsourcing często pozwala na obniżenie kosztów IT o ponad 50%. Większa elastyczność Każda osoba stojąca na czele przedsiębiorstwa wie, że zatrudnianie na umowę o pracę wiąże się z ogromnymi kosztami – zarówno rekrutacji, szkolenia, wdrożenia pracownika, jak i kosztami pracodawcy. Nie bez znaczenia jest fakt, że umowa o pracę odbiera pracodawcy swobodę decydowania o rozmiarze zatrudnienia i kosztach zmiennych przedsiębiorstwa. Umowa outsourcingowa pozwala na zachowanie tej elastyczności – może zostać zawieszona bądź rozwiązana praktycznie w każdym momencie. Wyższa jakość Biorąc pod uwagę koszty zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników IT, możemy bezpiecznie stwierdzić, że żadna placówka służby zdrowia w Polsce nie jest w takiej kondycji finansowej, aby w pełni zabezpieczyć swoje potrzeby IT zatrudniając najwyższej klasy specjalistów. Furtką do profesjonalnej obsługi IT w szerokim zakresie jest korzystanie z outsourcingu, który daje dostęp do wielu specjalistów w ramach jednej umowy.

Czy outsourcing jest dla mnie?

Jeżeli pracujesz w służbie zdrowia, prowadzisz prywatną praktykę, przychodnię czy zarządzasz szpitalem, to odpowiedź brzmi: zdecydowanie tak. To, czy zatrudnisz informatyka na 1/5 etatu, czy powierzysz swój obszar IT sztabowi specjalistów zależy tylko i wyłącznie od tego w jaki sposób przedsiębiorstwo podchodzi do branży IT jako całości – jeżeli dostrzegasz ogromne znaczenie informatyki w dzisiejszym biznesie, to oddaj ten obszar w ręce najlepszych i wykorzystaj IT dla swojej przewagi.