Codziennie cotygodniowe raporty

przez Magdalena Banach

Szanowni Państwo,

przypominamy o kolejnych zmianach, które wchodzą w życie w najbliższym czasie: 

 1. Od dnia 1 lipca 2019 roku PWT (raporty Pierwszy Wolny Termin) muszą być przesłane do NFZ codziennie do godziny 10:00.
 2. Świadczeniodawcy prowadzący kolejki w KOLCE w harmonogramie muszą umieszczać wszystkich pacjentów (a nie jak dotychczas – jedynie pierwszorazowych) w następujących zakresach:
  1. 30002  – zabiegi w zakresie soczewki (zaćma)
  2. 50002  – usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka)
  3. 50009  – wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków
  4. 50010  – operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanego przewodu tętniczego botalla
  5. 50013  – przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek serca
  6. 50014  – kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających
  7. 50015  – operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym
  8. 50016  – mechaniczne wspomaganie serca sztucznymi komorami  
  9. 50017  – przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka
  10. 60002  – świadczenia z zakresu onkologii
  11. 60003  – świadczenia z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  12. 60004  – świadczenia z zakresu kardiologii
  13. 60005  – świadczenia z zakresu endokrynologii
  14. 80003  – endoprotezoplastyka stawu biodrowego
  15. 80005  – endoprotezoplastyka stawu kolanowego
 3. Istnieje cień szansy prowadzenia kolejek na starych zasadach pod warunkiem wystąpienia barier technicznych oraz złożenia odpowiedniego pisma, do czego gorąco zachęcamy. Wzór pisma znajdą Państwo w załączniku. 
 4. Przypominamy o konieczności uruchomienia e-Recepty do dn. 2020-01-01.