Wrześniowe zmiany w rehabilitacji

przez Magdalena Banach

Polecamy Państwa uwadze Zarządzenie Nr 138/2021/DSOZ Prezesa NFZ, w szczególności w zakresie zmian wprowadzanych w par. 12 ust. 14. oraz uchylenia ust. 1 w par. 13. Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu zarządzenia:

Zarządzenie nr 138/2021/DSOZ

“Ponadto, zgodnie z § 1 pkt 1 lit. b nadano nowe brzmienie przepisowi § 12 ust. 14 zarządzenia oraz uchylono w § 13 przepis ust. 1, który odnosił się do składania przez świadczeniobiorców podpisów w dokumentacji medycznej jako potwierdzenia realizacji zabiegów fizjoterapeutycznych, z uwagi, iż rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, obliguje podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Coraz częstsze występowanie elektronicznej dokumentacji medycznej, dla której uchylane przepisy nie przewidują rozwiązań w zakresie sposobu potwierdzenia realizacji zabiegów oraz uruchomienie dodatkowych funkcjonalności informatycznych (Internetowe Konto Pacjenta), dają możliwość weryfikacji rozliczonych świadczeń ze stanem faktycznym.”

Ponadto Zarządzenie wprost wyjaśnia kwestię wizyt terapeutycznych:

„9. Produkt rozliczeniowy – wizyta fizjoterapeutyczna – jest realizowana na początku i na końcu cyklu zabiegów.”,

W świetle tych zmian pobieranie podpisu potwierdzającego wykonanie zabiegów rehabilitacyjnych jest zasadne tylko w przypadkach rehabilitacji udzielanej w warunkach domowych, w przeciwnym wypadku może być odnotowywane w postaci elektronicznej.

Przepisy Zarządzenia stosuje się od dn. 1 września 2021 r.

Zarządzenie dostepne jest na pod tym linkiem